33η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους 2022 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
  2. Έγκριση 4ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  έτους 2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.       
  3. Μεταφορά ποσού  από λογαριασμό  του έργου  στην Τράπεζα Ελλάδος  σε λογαριασμό ιδίων  πόρων του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.