32η Έκτακτη Συνεδρίαση

1 .  Έγκριση  σύναψης  Μνημονίου Συνεργασίας των Δήμων της χώρας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi, hotspots) σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα  και εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή  του Μνημονίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

( Κωδικός Ο.Π.Σ. 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014 -2020 )

Το  κατεπείγον της Συνεδρίασης  συνίσταται στο γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία  στην διαδικασία ,  έως 31-10-2023 .