32η Έκτακτη Συνεδρίαση

 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Λιάρου – Βλάχου Κυριακούλας (με κτηματ.αριθμό 28104).
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Λιάρου – Βλάχου Κυριακούλας (με κτηματ.αριθμό 28103).

 3.Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Στρατικοπούλου – Τάχουλα Κωνσταντίνας.

 4.Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Βλάχου – Τσοπανάκη Ελένης.

 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Βλάχου Παναγιώτη.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Κούκη Ελένης.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Κιαμίλη Ευάγγελου.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Τραϊκου – Κάστου Μαρίας.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Παπαδοπούλου – Τάχουλα Ειρήνης.
 1. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Παντελίου Δημητρίου.
 1. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Στοιχείου Σοφίας.
 1. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Ρουγκάλα  Αθανασίου.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Παπακομνηνού Γεωργίου.
 1. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία της κας Καλλίδου Μελπομένης.

Για να κάνετε λήψη των εισηγήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ .