3η Τακτική Συνεδρίαση

  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  2. Καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου για το έτος 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ