29η Συνεδρίαση

1.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Σύναψη Μνημονίου ερευνητικής, ακαδημαϊκής και συμβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.- Συζήτηση του θέματος που αφορά : ΄Εγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΠ) του Master Plan Ο.Λ.Π. Α.Ε.- COSCO στης 9-10-2019, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- “Δ’ Κατανομή ποσού 77.830,00 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 82856/21-11-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: @PRTKL@/29-11-2019 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων” . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Ίδρυση Φιλαρμονικής Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

8.- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Φιλαρμονικής Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

9.- Έγκριση για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου που αφορά την Επισκευή και Συντήρηση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

11.- Έγκριση εσόδων εξόδων Γ’ τριμήνου 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας στην ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13.- Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή για υποβληθείσες αιτήσεις καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το Δίκτυο παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών (Εντολή για επανασύνδεση ευπαθών καταναλωτών). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Σύσταση Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα του νησιού μας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Εκδίκαση ένστασης της κ. Καρατζά Αλεξάνδρας κατά της 190/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.- Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.- Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους που αφορά επέκταση σχεδίου πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

19.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους – Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων Σεληνίων & Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ