27η Έκτακτη

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση  του έργου  αποκατάστασης  των φθορών του Δυτικού Αντλιοστασίου  της Αποχέτευσης του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου zip