26η Συνεδρίαση

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 182/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , οικονομικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.