26η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. – Συζήτηση του θέματος για τις ενέργειες του Δήμου Σαλαμίνας για την ενεργειακή αναβάθμιση των 1ου και 2ου ΓΕΛ Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση διευκρίνιση του θέματος προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων.

2.- ΄Εγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022. Λήψη αρχείου

Το κατεπείγον συνίσταται στην εύρυθμη λειτουργιά του Δήμου.

 3.- ΄Εγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022. Λήψη αρχείου