26η Συνεδρίαση

1.- Συμμετοχή  του Δήμου στην  Πρόσκληση  του Ε.Π. « Αττική » με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ 088 και τίτλο « Παρεμβάσεις βελτίωσης  της ενεργειακής αποδοτικότητας  σε Δημοτικά κτίρια»  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί  στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον  του θέματος  συνίσταται στο γεγονός  ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή της πρότασης

2.- Παράταση  (8η) της συνολικής προθεσμίας  κατασκευής  του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », αρχικού συμβατικού   ποσού  8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α) και 1ης Σ.Σ.Ε ποσού 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον του  θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι  η 7η παράταση λήγει  την 30η -9-2020  και πρέπει άμεσα να  εγκριθεί  η νέα παράταση  για την  ολοκλήρωση των εργασιών .

3.- Ακύρωση της 99/2020  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την έγκριση αναγκαιότητας ή μη  ονοματοθεσίας οδού  στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Σαλαμίνας   και λήψη νέας απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Ακύρωση της  100/2020  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την έγκριση αναγκαιότητας ή μη  ονοματοθεσίας οδού  στην περιοχή Ψιλής  Άμμου  Σαλαμίνας   και λήψη νέας απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων , συνίσταται στο γεγονός ότι η Επιτροπή άρθρου 8  του Ν. 3463/2006,   θα συνεδριάσει  την 1η  Οκτωβρίου  2020 .     

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τον περιορισμό της διασπόρας του κορωνοϊού.