25η Συνεδρίαση

1.- Α. Εκπροσώπηση πρόσβασης στους λογαριασμούς του Δήμου Σαλαμίνας στην ALPHA BANK μέσω διαδικτύου (e-banking) και

– Β. Ορισμός της ειδικής Ταμία, ως διαχειρίστρια των συναλλαγών στην ALPHA BANK στα υποκαταστήματά της και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : “Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π” – Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : “ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” , ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών α) εκποίησης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου και β) εκτίμησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Ορισμός νέου Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής, Κοινωνικού Φροντιστηρίου, για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τους άπορους συνδημότες μας που διαβιούν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής ελέγχου των παιδότοπων που λειτουργούν στον Δήμο μας , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43650/7-6-209/ΦΕΚ 2213/8-6-2019.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Ανανέωση εκπροσώπησης της υπολόγου της παγίας προκαταβολής Ευφροσύνης Βιλλιώτη, για την διαχείριση του λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Σαλαμίνας, στο πιστωτικό ίδρυμα της BANΚ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο, ” Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο, “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες “.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

*NOMOI ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP