22η Συνεδρίαση

1. – Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου προς ιδιώτες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3. – Παραχώρηση καλαθοφόρου οχήματος και οχήματος καθαριότητας από τον Δήμο Σαλαμίνας κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 41/2015 απόφαση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών Αυτοκινήτων για το 2015». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.- ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για τη συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8.- Παραχώρηση πέντε (5) αιθουσών του 1ου Γ.Ε.Λ. Σαλαμίνας, για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. – Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11. – ΄Εγκριση χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως 02.00 π.μ. του καταστήματος «Καφετέρια BERLIN» επί της οδού Αγίου Νικολάου 28 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

12. – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.- Συζήτηση σχετικά με την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 από τον Δήμο Σαλαμίνας.