20η Έκτακτη

  1. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου  του Λιμενικού Ταμείου , ορισμός νέων μελών  Διοικητικού Συμβουλίου  και ορισμός νέου  Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λήψη Αρχείου ZIP