2η Συνεδρίαση

1. Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221του Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2. Λήψη απόφασης για αναθεώρηση όλων των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3. Ανάκληση όλων των αποφάσεωνΔ.Σ. που αφορούν αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας και συναφών διοικητικών πράξεων, των ενταγμένων σε σχέδιο Πόλης περιοχών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για την συμπαράσταση δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, για άμεση νομοθέτηση της υπ’ αριθμ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε αποδεκτήη συλλογική αγωγή κατά των τραπεζών ,οι οποίες χορήγησαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3.

5. Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλεως της Σαλαμίνας μετά Διπλώματος & έγκριση της σχετικής δαπάνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , ως μέλη της Επιτροπής χαρακτηρισμούτων παραλιώντης περιοχής αρμοδιότητάς μας, ως πολυσύχναστες ή μη, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 1 παρ. γτου Π.Δ/τος 23/2000. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7. Αντικατάσταση μέλους επιτροπήςμε κλήρωσησε εφαρμογή του άρθρου221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίαςτης υπηρεσίας : Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

9. ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στηνέγκριση Προϋπολογισμού,καιτουΟλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – στοχοθεσία, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,οικονομικούέτους2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

10. Αύξησηωρών εργασίαςτης υπαλλήλου ΚενανίδουΕυγενίας , κλάδου ΥΕ ΚαθαριστριώνΣχολικών Μονάδων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

11. Ενημέρωση – συζήτηση,σχετικά με την επιστολήτης Διαπαραταξιακής Επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12. Ανανέωσηάδειας λειτουργίαςεπιχείρησηςτροφίμων & ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ)του κ. ΚΑΛΗ ΑΝΤΡΕΑ στο πορθμείο της Φανερωμένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13. Διόρθωση λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

14. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ