19η Ειδική Συνεδρίαση

 

1.-  Έγκριση    Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους   2014. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-. Έγκριση    Ισολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2015. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-  Έγκριση    Ισολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2016. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

4.-  Έγκριση    Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους   2017. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

5.-  Έγκριση    Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους   2018. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ