18η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση ή μη της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου Εμπορικού Κέντρου στην Λεωφόρο Αιαντείου στην Σαλαμίνα.Λήψη Αρχείου zip

2.- Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.Λήψη Αρχείου zip

3.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαλαμίνας στο Δίκτυο Πόλεων ” ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” με διακριτικό τίτλο ” ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ”, Έγκριση καταστατικού, διακήρυξης , ορισμός εκπροσώπων και εξουσιοδότηση Δημάρχου .Λήψη Αρχείου zip

4.- Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2014 Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου zip

5.- Υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα ” Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.Λήψη Αρχείου zip

6.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κλάδου Ζ1 της εργολαβίας ” Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου zip

7.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ”.Λήψη Αρχείου zip

8.- Παράταση του έργου ” Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης ” στα Αμπελάκια.Λήψη Αρχείου zip

9.- Αποδοχή χρηματοδότησης της μελέτης ” Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).Λήψη Αρχείου zip

10.- Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων για παραβάσεις του Κανονισμού καθαριότητας.Λήψη Αρχείου zip

11.- Ορισμός υπολόγων Παγίας Προκαταβολής ως υπεύθυνοι των Λογαριασμών Ειδικού Σκοπού και χρήστες της υπηρεσίας WEB BANKING της ALPHA BANK.Λήψη Αρχείου zip

12.- Έγκριση χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μαραθώνος (πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Ηροδότου) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, κατόπιν αιτήματος του κ. Φαρμακόρη Μιχαήλ.Λήψη Αρχείου zip

13.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη ,ονοματοθεσίας οδού.Λήψη Αρχείου zip

14.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων.Λήψη Αρχείου zip

15.-Συζήτηση του θέματος που αφορά τις οριζόντιες και κάθετες ταμπέλες των καταστημάτων, κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Αλαϊσκα Βασίλειου.Λήψη Αρχείου zip