17η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Σαλαμίνας « ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Λήψη απόφασης για πάγιες περιοδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Λ. Φανερωμένης & Ακτή Σαλαμινομάχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και προσωρινή κατάργηση μονοδρόμησης της οδού Παπανικολάου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά για την ενίσχυση (δανεισμό) καυσίμων κίνησης, των απορριμματοφόρων μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Αποδοχή προσωρινής παραχώρησης οχήματος του Δήμου Αθηναίων στον Δήμο Σαλαμίνας, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Καθαριότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Μετακίνηση αντλιοστασίων , που βρίσκονται σε περιοχές εντός αιγιαλού και εντός δημοσίου κτήματος σε νέες θέσεις, της εγκεκριμένης μελέτης του έργου : «Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης : «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας » με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου , το οποίο θα στεγάζεται στο Λύκειο Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Δημ. Κοινότητας Αμπελακίων , το οποίο θα στεγάζεται στο Λύκειο Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής του νέου Κοινωνικού Φροντιστηρίου , το οποίο θα στεγάζεται στο Λύκειο Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Έγκριση παραχώρησης τριών αιθουσών του Γ.Ε.Λ Αμπελακίων , για την λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Έγκριση καταχώρησης τιμολογίου της εταιρείας Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Κήρυξη του προμηθευτή « Τ.Η.Κ.» Α.Ε. Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία , έκπτωτου ή μη που αφορά την προμήθεια τριών αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.