17η Συνεδρίαση

1.- Ενημέρωση του Σώματοςτου Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας για τα έσοδα και τις εισπράξεις του Δήμου για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015 , κατόπιν αιτήματος τουΔ.Σ. κ. Περικλή Βασιλική.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούμενους χρήση, κινητής τηλεφωνίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας , φορολογικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.- Συμπλήρωσητης υπ’ αριθμ.188/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουπου αφορά «Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με την σύμβαση παραχώρησης του πλειοψηφικούπακέτουτου Ο.Λ.Π. Α.Ε.».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.- Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος ως ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ της εταιρείας LIDL HELLAS&ΣΙΑ .Ε. σύμφωνα με τον Ν.2323/95 επί της οδούΛ. Αιαντείου 70 στην θέση Σολάκι ,περιοχή Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.- Ανάκλησητης υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασηςπου αφοράτην έγκρισητης υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής, λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.- Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118) άρθρο 26 παρ. 1,2,3 που αφορά ειδικότερα θέματαυπαίθριουστάσιμου εμπορίου, κατά τις ημέρεςπου πραγματοποιείται η πανήγυριςτης Ι.Μ. Φανερωμένης, κατόπιν αιτήματοςτουΔ.Σ. , κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Λαχανόκηπου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Συζήτηση του θέματος που αφοράτο συσσίτιο του Αγίου Ανδρέα , κατόπιν αιτήματοςτης εκπροσώπου των εθελοντριώνκας ΜακρήΕιρήνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.- Ακύρωση του β’ σκέλους της με αριθμ. 241/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας που αφορά ΕΔΕ υπαλλήλων της Τ.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.-Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.