12η Συνεδρίαση

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ. 3β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ; ‘Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας ” με κωδικό ΟΠΣ 5056640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ” ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνη λογαριασμού για το έργο : “΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας” με κωδικό ΟΠΣ 5056640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ” ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας ,έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5. Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και την αμοιβή των Σχολικών τροχονόμων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση του έργου που αφορά : Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Έγκριση του τελικού κειμένου του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ” Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ Πολιτισμός, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α” ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10. Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ