11η Συνεδρίαση

1) Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση -τροποποίηση ΑΕΠΟ για την λειτουργία του Λιμένα των υφιστάμενων και νέων έργων περιοχής, αρμοδιότητας Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.