Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2132027300
ΕΥΔΑΠ 210-4657511
Γ.Ε.Φ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4641023
210-4644108
ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 210-4662310
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 2132060500
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4651100
ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4644035
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 210-4672438
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4677277
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 210-4419441
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 210-4611311-7
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 210-4685199
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 210-4671249
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

2104651711
2104650150
210-4653435
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 210-4653888
ΤΑΞΙ ΣΕΛΗΝΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
ΤΑΞΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ (ΠΑΛΟΥΚΙΑ)
ΤΑΞΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
210-4674319
210-4651580
210-4674743
210-4672292
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 210-4658622
ΚΤΕΛ 210-4671333
ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 210-4671494
ΠΟΡΘΜΕΙΑ 210-4677293
210-4674720
210-4413178
ΔΕΗ 210-4651119
Κ.Α.Π.Η ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2167005097
Κ.Α.Π.Η ΑΜΠΕΛΑKΙΩΝ 2167005098
Κ.Α.Π.Η ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 2167004284
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 210-4654180
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 210-4653572
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ και ΦΙΛΩΝ Α.μ.Ε.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4640728 (και FAX)
(email: ameasalaminas1992@gmail.com)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Τηλέφωνα – Emails Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

mayor@salamina.gov.gr

2132027300

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2132027300

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τμηματάρχης:

κ. Ανούστη Αφροδίτη

quality@salamina.gov.gr

2132027412

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διευθύντρια:
κα. Πλουμίδη Παναγιώτα

adminhr@salamina.gov.gr

2132027368

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Τμηματάρχης:
κ. Κουλουριώτης Ζαχαρίας

act@salamina.gov.gr

2132027375

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Μιχαλάκη Ζωή

hr@salamina.gov.gr

2132027373

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Σοφρά Ελένη

citycouncil@salamina.gov.gr

2132027360

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Πασσαλοπούλου Μαρία

registry@salamina.gov.gr

2132027315

2132027309

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Παπασωτηρίου Ελευθερία

protocol@salamina.gov.gr

2132027416

2132027417

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής:

κ. Δουμένης Ισίδωρος

finance@salamina.gov.gr

2132027352

2132027329

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Σωτηριάδου Καλλιόπη

accounting@salamina.gov.gr

2132027330

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Νικολαϊδου Δέσποινα

income@salamina.gov.gr

2132027346

2132027345

2132027344

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κα. Βενετσάνου Ελευθερία

cashier@salamina.gov.gr

2132027337

2132027340

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τμηματάρχης:

κα. Μαλτέζου Μαριάνθη

supplies@salamina.gov.gr

2132027336

2132027426

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κ. Βασιλείου Ευάγγελος

payroll@salamina.gov.gr

2132027333

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμηματάρχης:

κα. Παπαγγελή Ελένη

ecodev@salamina.gov.gr

2132027571

2132024561

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής:

κ. Κριτσίκης Νικόλαος

technical@salamina.gov.gr

2132027387

2132027381

2132027390

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Βιλλιώτη Βασιλική

engineers@salamina.gov.gr

2132027388

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Περδικούρης Αριστείδης

projects@salamina.gov.gr

2132027391

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Ιωαννίδης Νικόλαος

constructions@salamina.gov.gr

2132027481

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Σιγάλας Μιχαήλ

lights@salamina.gov.gr

2132027422

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Δημητράκης Γεώργιος

landworks@salamina.gov.gr

2132027386

2132027385

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Μέξη Ελένη

it@salamina.gov.gr

2132027364

2132027365

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
Διευθυντής:
κ. Καμπούρης Νικόλαος

 d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τμηματάρχης:

d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Διαμάδης Χρόνης

d.ampelakion@kep.gov.gr

2132060505

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Διευθυντής:

κ. Πόταρης Παναγιώτης

urban@salamina.gov.gr

2132122701

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Αποστολάκη Χριστίνα

permits@salamina.gov.gr

2132122702

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Τμηματάρχης:

κα. Καραδημητρίου Σεβαστή

topograph@salamina.gov.gr

2132122705

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Κωστόπουλος Σπυρίδων

builds@salamina.gov.gr

2132122709

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διευθυντής:

κ. Βαφειαδάκης Σταμάτιος

env@salamina.gov.gr

2132027392

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμηματάρχης:

κ. Σοφρά Σοφία

green@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Μπούτσης Αντώνιος

recycle@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Γεωργαλάς Κυριάκος

vehicles@salamina.gov.gr

2104652593

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διευθύντρια:κα. Λέκκα Ευαγγελία

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

social@salamina.gov.gr

 

women@salamina.gov.gr

2132027580

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Μπούτση Ευφροσύνη

equality@salamina.gov.gr

2132027581

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κα. Μιχάλαρου Αγγελική

sanitary@salamina.gov.gr

2104652919

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Βιρβίλη Ελένη

culture@salamina.gov.gr

2132027582

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

legal@salamina.gov.gr

2132027556

2132027558

2132027379

2132027510

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

press@salamina.gov.gr

2132027300

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. Γαλέος Συμεών

s.galeos@salamina.gov.gr

2132027398

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. Κόγιας Νικόλαος

n.kogias@salamina.gov.gr

2132027393

2132027382

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

κ. Βακάλης Αντώνιος

a.vakalis@salamina.gov.gr

2132027392

2104652593

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. Διολέτης Παντελεήμων

p.dioletis@salamina.gov.gr

2132027567

2132027568

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

κ. Δουμένης Αθανάσιος

a.doumenis@salamina.gov.gr

 2132027300

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

κ. Λένης Κωνσταντίνος

k.lenis@salamina.gov.gr

2132060500

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Αλαΐσκας Αθανάσιος

a.alaiskas@salamina.gov.gr

2104653450

 

2104658304

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Νάννος Σωτήριος

s.nannos@salamina.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

κ. Βάϊλας Νικόλαος

adminsp@salamina.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

κ. Πούτος Κωνσταντίνος

athsup@salamina.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

κ. Μιχαλάκη Ασήμω

solidarity@salamina.gov.gr

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Ελευσινιώτης Δημήτριος

cpf@salamina.gov.gr

2132027555

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

portfund@salamina.gov.gr

2104640429

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Μπίλλια Ελένη

museum@salamina.gov.gr

library@salamina.gov.gr

2132027316

 

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Παναγιώτου Θεόδωρος

sepe@salamina.gov.gr

2132027431

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Μαζιώτης Στυλιανός

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Καλογήρου Νικόλαος

sede@salamina.gov.gr

2132027395

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Δουμένης Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Γαβρηίλ Χαράλαμπος

eandio@salamina.gov.gr

2104663900

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κα. Μαγιάτη Σταυρούλα

ampelakia@salamina.gov.gr

2132060500

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Αρσένης Νικόλαος

salamina@salamina.gov.gr

2104657035

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Τραυλός Μάριος

selinia@salamina.gov.gr

2104677609

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

κ. Αρσένης Νικόλαος

κα. Νουφράκη Ελπίδα

animals@salamina.gov.gr

2104657035

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

κ. Αργυρίου Αναστάσιος

supporter@salamina.gov.gr

2132027397

 

Τηλέφωνα Πληροφοριών

Πληροφορίες Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών: 11888
Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: 14944
Ώρα Ελλάδος: 14844
Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων: 139

 

Τηλέφωνα Ανάγκης

Άμεση Δράση: 100
Πυροσβεστική: 199
Ελληνική Αστυνομία (τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας): 1033
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: 210 6977000 & www.ydt.gr
Τουριστική Αστυνομία: 171 & 210 6977386
Αστυνομία Αεροδρομίου: 210 3536919
Τροχαία Αθήνας: 210 5230111

 

Οδική Βοήθεια

ΕΛΠΑ: 10400
Τροχαία Αθηνών: 210 5230111

 

Ιατρική Περίθαλψη

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Γραμμή AIDS: 210 7222222
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία – Κλινικές ΙΚΑ: 14944
Εφημερεύοντα Φαρμακεία: 14944

 

Πληροφορίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων 185 & www.oasa.gr
Δρομολόγια Πλοίων: 14944
Αττικό Μετρό: 210 5194001 & www.ametro.gr
Προαστιακός Σιδηρόδρομος: 210 5272000 & www.proastiakos.gr
Τραμ Αθήνας: 210 9978000 & www.tramsa.gr
Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος: 210 3248311, 1440 & www.isap.gr
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ): 210 5297777 & www.ose.gr
Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων: 210 5124910, 1440 & www.ktel.org