Σώσε – Φιλοξένησε – Προστάτευσε

-ΜΙΑ-ΖΩΗ

Σώσε μια ζωή!

Φιλοξένησε έστω για μία ημέρα!

Προστάτευσε με μία κουβέρτα!