Συχνές Ερωτήσεις

Η Υπηρεσία Αιτήματα – Καταγγελίες λειτουργεί με τους εξής δύο τρόπους:
  1. Ανώνυμο Αίτημα – Καταγγελία – Σχόλιο Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται στους απλούς επισκέπτες της Δημοτικής Πύλης, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή σαν χρήστης και είσοδος στην Πύλη, οπότε είναι και ανώνυμη. Ο επισκέπτης επιλέγει ένα από τα προκαθορισμένα Θέματα του αιτήματος ή την επιλογή “Άλλο” και συμπληρώνει τον Τίτλο – Περιγραφή και το αναλυτικό Κείμενο του αιτήματος. Έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει και Επιθυμητή Ενέργεια από τον Δήμο στο αίτημά του. Μετά την συμπλήρωση των πεδίων και αφού απαραιτήτως διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Δημοτικής Πύλης, μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στο Δήμο πατώντας το κουμπί «Υποβολή». Μετά την επιτυχή υποβολή του Αιτήματος, ενημερώνονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Σαλαμίνας ώστε να το αξιολογήσουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Ο επισκέπτης που υπέβαλε το αίτημα, δεν μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξή του, καθώς η Δημοτική Πύλη δεν αναγνωρίζει τον χρήστη, λόγω ανώνυμης υποβολής του αιτήματος.
  2. Επώνυμο Αίτημα – Καταγγελία – Σχόλιο Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την εγγραφή του επισκέπτη σαν χρήστη στην Δημοτική Πύλη και την είσοδό του σε αυτή. Μετά την είσοδο του χρήστη στην Δημοτική Πύλη και την επιλογή “Υποβολή Αιτήματος / Καταγγελίας” ο χρήστης έχει την δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος επώνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του σαν χρήστης της Δημοτικής Πύλης. Για την υποβολή νέου Αιτήματος, ο χρήστης επιλέγει ένα από τα προκαθορισμένα Θέματα του αιτήματος ή την επιλογή “Άλλο” και συμπληρώνει τον Τίτλο (σύντομη περιγραφή) και το αναλυτικό Κείμενο του αιτήματος (εκτεταμένη περιγραφή). Έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει και Επιθυμητή Ενέργεια από τον Δήμο στο αίτημά του. Μετά την συμπλήρωση των πεδίων και αφού απαραιτήτως διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Δημοτικής Πύλης, μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στο Δήμο πατώντας το κουμπί «Υποβολή». Μετά την επιτυχή υποβολή του Αιτήματος, ενημερώνονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Σαλαμίνας, ώστε να το αξιολογήσουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, και αν κριθεί αναγκαίο θα επικοινωνήσουν με τον χρήστη που υπέβαλε το αίτημα. Ο χρήστης που υπέβαλε το αίτημα, μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξή του, επικοινωνώντας με τον Δήμο και έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην Δημοτική Πύλη, καθώς θα του ζητηθούν για να εντοπιστεί το Αίτημά του.
Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την εγγραφή του επισκέπτη σαν χρήστη στην Δημοτική Πύλη και την είσοδό του σε αυτή, επομένως εάν ο επισκέπτης δεν έχει κάνει είσοδο, η Δημοτική Πύλη τον προτρέπει στην δημιουργία λογαριασμού και είσοδο σε αυτή, ώστε να μπορέσει να υποβάλει την αίτησή του.

Μετά την είσοδο του χρήστη στην Δημοτική Πύλη και την επιλογή “Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού” ο χρήστης έχει την δυνατότητα υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού επώνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του σαν χρήστης της Δημοτικής Πύλης.

Για την υποβολή της Αίτησης, ο χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά ένα από τα προκαθορισμένα Είδη Πιστοποιητικών που επιθυμεί να του εκδοθεί, συμπληρώνει τα στοιχεία του, το κείμενο με τυχόν λεπτομέρειες ή παρατηρήσεις και επιλέγει τον Τρόπο Αποστολής του Πιστοποιητικού που επιθυμεί.

Μετά την συμπλήρωση των πεδίων και αφού απαραιτήτως διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Δημοτικής Πύλης, ο χρήστης υποβάλει την αίτησή του στο Δήμο πατώντας το κουμπί «Υποβολή».

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ενημερώνονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Σαλαμίνας, οι οποίοι θα φροντίσουν για την διεκπεραίωσή της και αν κριθεί αναγκαίο θα επικοινωνήσουν με τον χρήστη που υπέβαλε την αίτηση. Ο χρήστης που υπέβαλε την αίτηση, μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξή της, επικοινωνώντας με τον Δήμο και έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην Δημοτική Πύλη, καθώς θα του ζητηθούν για να εντοπιστεί η Αίτησή του για την έκδοση του πιστοποιητικού που ζήτησε.