Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Πυροπροστασία)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024

ΕΝΤΥΠΟ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024

ΕΝΤΥΠΟ 4 Υπεύθυνη δήλωση ΚΩΛΥΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ 5 Υπεύθυνη δήλωση ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 6 Υπεύθυνη δήλωση ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 7 Υπεύθυνη δήλωση ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ