Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΧΟΛ ΚΑΘ22_23

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΣΧΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

3_ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛ ΚΑΘ 2022_2023

4_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

5_ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 23/08/2022.