Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας 3 μηνών ( ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ )