Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και την υπ’ αριθμ. 98/26-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., να σας καλέσω σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Συνεδριάσεων  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ», δια ζώσης την 11ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ».
  2. ΄Εγκριση 4ης παράτασης  προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2024.

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ