Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαλαμίνας

Salamina_Municipality_Council

Σαλαμίνα, 14.10.2021
Αρ.Πρωτ: –18550/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του N.4555/ 2018, να σας καλέσω σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, δια ζώσης την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα Μπόγρη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας, ορισμός νέου Προέδρου και αντικατάσταση των μελών.
 2. Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο έργου «Προσθήκη δεξαμενών ιχθυογεννητικού σταθμού και περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας» στη θέση Πυργιακόνι της Δ.Κ. Αιαντείου Σαλαμίνας.
 3. Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 4. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας, για το έτος 2022.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας.
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2018-2019-2020.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 8. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Λεωφ. Σαλαμίνας Α’ Φάση», συνολικού προϋπολογισμού €700.000, που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της περιφέρειας Αττικής.
 9. Δημιουργία θέσης περιπτέρου και μετατόπισή του, από την αρχική του θέση επί της Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 195 στο Τσάμη στη συμβολή της Λ. Αιαντείου με την οδό Κιχρέως (12η Στάση).
 10. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά τον χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο παλαιάς υφιστάμενης οδού, εντός του Ο.Τ. 165 στην περιοχή Προ Αράπη του Δήμου Σαλαμίνας.
 11. Μετονομασία της οδού Ίμβρου σε οδό «Ελιά της Όρσας».
 12. Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών.
 13. Έγκριση κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας».
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών, 1ης ΣΣΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016 του έργου: Σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας.
 15. Συζήτηση του θέματος που αφορά διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής Σκυτάλη της Δ.Κ. Αιαντείου, κατόπιν ενυπόγραφου αιτήματος δημοτών.
 16. Συζήτηση του θέματος που αφορά την δικαιοδοσία του Ο.Λ.Π. στη Σαλαμίνα και οι νόμιμες ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.
 17. Συζήτηση του θέματος που αφορά «Επιβλαβή και επικίνδυνα πλοία σε Αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας», κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ