Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής, δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Μικρή Ηλιακτή στη Σαλαμίνα με καντίνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ