Προμήθεια Η/Υ, ανταλλακτικών των Η/Υ, στοιχείων δικτύωσης, και των περιφερειακών τους