Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2022 – 2023, προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2022 – 2023 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΙΠΟΠ ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΛΤΣ ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ