Πλησιάζουμε στον μεγάλο στόχο του πολεοδομικού επανασχεδιασμού της Σαλαμίνας – ‘Ανέβηκε’ η διακήρυξη που μας αφορά για την επιλογή αναδόχου

Σαλαμίνα, 30.07.2022

 Πλησιάζουμε στον μεγάλο στόχο του πολεοδομικού επανασχεδιασμού της Σαλαμίνας!

‘Ανέβηκε’ η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σαλαμίνας αξίας 601.945,84€ (πλέον ΦΠΑ) που χρηματοδοτεί το ΥΠ.ΕΝ μέσω του προγράμματος ‘Κωνσταντίνος Δοξιάδης’, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος μας.

Με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο μεταξύ άλλων:

– ορίζουμε τις χρήσεις γης και όρους δόμησης

-προστατεύουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους και το περιβάλλον μας

Βάζουμε τις βάσεις για την Σαλαμίνα της ανάπτυξης, της Σαλαμίνας του μέλλοντος.

Eκ του Γραφείου Τύπου