Πλειοδοτική Δημοπρασία: Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της πλατείας Εθνικής αντίστασης στη Σαλαμίνα) για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνιδιών (κερματοφόρων).

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ