Τεύκρος

Τεύκρος: γιος του Τελαμώνος και της Ησιόνης, ετεροθαλής αδερφός του Αίαντος, μαζί με τον οποίο πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ήταν περίφημος τοξότης και σκότωσε πολλούς Τρώες. Ο ίδιος πληγώθηκε από τον Έκτορα, αλλά σώθηκε από τον Αίαντα. Πήρε μέρος στους ταφικούς αγώνες προς τιμήν του Πατρόκλου, όπου νίκησε στην τοξοβολία και ήταν ένας από τους Αχαιούς που μπήκε μέσα στον Δούρειο Ίππο.

Μετά την άλωση της Τροίας, ο Τεύκρος επέστρεψε στη Σαλαμίνα όπου βασίλευε ακόμη ο Τελαμών, ο οποίος όμως τον έδιωξε γιατί δεν είχε εκδικηθεί για τον θάνατο του Αίαντος. Ο Τεύκρος πήγε στην Κύπρο, όπου ίδρυσε την Σαλαμίνα. Μια παράδοση αναφέρει, ότι μαζί του στην Κύπρο πήγε και ο Ευρυσάκης, γιος του Αίαντος από την Τέκμησσα, του οποίου την φροντίδα είχε αναλάβει ο Τεύκρος. Όταν κάποτε ο Τεύκρος και ο Ευρυσάκης επέστρεψαν στη Σαλαμίνα, αποκατέστησαν τον Τελαμώνα στο Βασιλικό Αξίωμα (το οποίο είχε χάσει), αλλά ο Τεύκρος εκδιώχθηκε αυτή τη φορά από τον ίδιο τον Ευρυσάκη. Πήγε στην Ισπανία όπου ίδρυσε την πόλη στη θέση της νεότερης Καρθαγένης.