Ο Δήμος Σαλαμίνας παρέδωσε 1.500 λίτρα εδαφοβελτιωτικό λίπασμα, που εξασφάλισε από την ανακύκλωση βιοαποβλήτων, σε αγρότες του νησιού

anakyk_

Σαλαμίνα, 8.12.2022

Η προσπάθεια μας στην ανακύκλωση των βιοαποβλήτων αποδίδει καρπούς σε πολλά επίπεδα.

1.500 λίτρα εδαφοβελτιωτικό λίπασμα με οργανική ουσία 50% – 60% και pH 8,0 – 8,9, παραλάβαμε από το εργοστάσιο ΔΩΡΕΑΝ ως ανταποδοτικό για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης βιοαποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής που υλοποιούμε στο νησί και της απόδοσης μας σε αυτό.

Το 2021 παραδώσαμε 92 τόνους στο εργοστάσιο και για το 2022 έως τώρα έχουμε φτάσει τους 120 τόνους.

Συμβολικά, παραδώσαμε το λίπασμα σε μερίδα τοπικών αγροτών και θα συνεχίσουμε με νέα παραλαβή και σε άλλους αγρότες της Σαλαμίνας.

Επενδύουμε στην ανακύκλωση, στην κυκλική οικονομία και στόχος μας είναι η Σαλαμίνα να γίνει ‘πράσινος’ Δήμος.

Eκ του Γραφείου Τύπου