Ο Δήμος Σαλαμίνας εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου προς τους δημότες

Σαλαμίνα, 12.01.2023

Εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες του Δήμου προς τους δημότες

Υποβολή αιτημάτων/παραλαβή πιστοποιητικών μέσω των θυρίδων του Δήμου στο gov.gr.

Ο Δήμος Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, παρέχει στους πολίτες ακόμη έναν νέο τρόπο ψηφιακής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του με την ενεργοποίηση θυρίδων στο gov.gr. Με τη χρήση των θυρίδων αυτών οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και να παραλαμβάνουν τα έγγραφα που αιτούνται με τον ίδιο τρόπο για:

 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Άδεια Πολιτικού Γάμου

Το σύνολο των αιτήσεων που μπορεί να αναζητήσει ο πολίτης στο gov.gr για τον Δήμο Σαλαμίνας παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο σύνδεσμο https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/request/.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον προαναφερόμενο σύνδεσμο και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.salamina.gr) και συγκεκριμένα απ’ το κεντρικό μενού  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – Υποβολή αιτήματος μέσω θυρίδων του Δήμου στο gov.gr .

Eκ του Γραφείου Τύπου