Ο Δήμος μας με γνώμονα πάντα την προστασία, την περίθαλψη και την διασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τα δέσποτα μας εξασφάλισε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. ποσό 25.767,20 €

-ΙΙ-ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Ο Δήμος μας με γνώμονα πάντα την προστασία, την περίθαλψη και την διασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τα αδέσποτα μας εξασφάλισε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. ποσό 25.767,20 € για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα και αγορά σχετικού εξοπλισμού.

Ο σεβασμός στα ζώα συντροφιάς είναι για μας προτεραιότητα!