Οδηγίες – πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για τον Δήμο Σαλαμίνας για το πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους κ.λ.π. οκτάμηνης διάρκειας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2_2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΔΕ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΠΕ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΤΕ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΥΕ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ