Οδηγίες – πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για τον Δήμο Σαλαμίνας για το πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους κ.λ.π. οκτάμηνης διάρκειας”