Λειτουργία του ΚΕΠ Σαλαμίνας από 26/04/2024 έως και12/05/2024

-2

Για το χρονικό διάστημα 26/04/2024 έως και 12/05/2024 το ΚΕΠ Σαλαμίνας (0884) θα λειτουργεί αποκλειστικά σε πρωινό ωράριο.
Από την Δευτέρα 13/05/2024 το ωράριο του ανωτέρω ΚΕΠ (0884) θα επανέλθει κανονικά σε λειτουργία πρωινής και απογευματινής βάρδιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ