Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια μικρού αυτοκινήτου ψυγείου για το συσσίτιο του Δήμου

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 104382)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ (VAN)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(VAN)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (VAN)

Προμήθεια ανοικτού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 103767)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 104373,1)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου για μεταφορά αδέσποτων ζώων

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 104380)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ