Επαναλειτουργία Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σαλαμίνας

 

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

(ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΕ ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ:
  • ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Όπως αυτοί ισχύουν)
  • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
Διευκρινίζεται ότι:
Οι ισχύοντες Κανόνες, οι Περιορισμοί και τα Πρωτόκολλα, θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις Δραστηριότητες του ΚΑΠΗ: Ραντεβού συνταγογράφησης, Εκδρομές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΟΙΠΟΠ
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓ. ΑΛΑΙΣΚΑΣ