Επαναδιακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού & διαμόρφωση χώρων (ανακαίνιση καταστημάτων ΚΕΠ Σαλαμίνας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΕΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ