Επαναδημοπράτηση Διαγωνισμού: Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ