Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σαλαμίνας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΠΗ – ΑΓΑΠΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ – ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ