Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο αντλιοστάσιο αρμοδιότητας και ευθύνης της ΕΥΔΑΠ

112022_2

 

-112022_1

Σαλαμίνα, 5.11.2022

Εχθές βράδυ υπήρξε βλάβη στο αντλιοστάσιο του βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης. Το αντλιοστάσιο αυτό, όπως και το δίκτυο, ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, η οποία είναι και η μοναδική υπεύθυνη και αρμόδια να το διαχειρίζεται, ελέγχει, συντηρεί.

Μόλις έγινε αντιληπτή  η βλάβη, ενημερώσαμε την ΕΥΔΑΠ να προβεί στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς και επισκευή της και παραμείναμε στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, ώστε να βοηθήσουμε σε περίπτωση που χρειαζόταν αλλά και να ελέγξουμε ότι πράγματι η ζημιά αποκαταστάθηκε.

Eκ του Γραφείου Τύπου