Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Δράσεις ενημέρωσης -πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για την προτεινόμενη πράξη στην πρόσκληση ΑΤ 08, άξονας Ψηφιακής Σύγκλισης στο Δήμο Σαλαμίνας

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ