Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο: «Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στον Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ