Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προσλήψεις

Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατάταξη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας Σ.Ο.Χ. 2/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΔ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ...

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας Σ.Ο.Χ. 2/2021

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ 4. ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ) 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αποτελέσματα Κατάταξης για την Πρόσλήψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (1/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ...

Αποτελέσματα κατάταξης για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σαλαμίνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ