Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ )  

Οδηγίες – πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για τον Δήμο Σαλαμίνας για το πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2_2022 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΔΕ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΠΕ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΤΕ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ_ΥΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΈΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατάταξη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας Σ.Ο.Χ. 2/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΔ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ...

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ