Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2020
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2020

30η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης  σχετικά με την  μετατόπιση  και επέκταση  Πλωτής μονάδας  Εκτροφής Θαλασσίων  μεσογειακών ιχθύων  και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, υποκατηγορία  Α2 ομάδα 8η...

29η Συνεδρίαση

Υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28011/635/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας &...

28η Συνεδρίαση

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3....

27η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Σαλαμίνας  σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό  Οργανισμό Δήμων  Π.Ε. Νήσων  Αττικής  σύμφωνα  με τον Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού  και...

26η Συνεδρίαση

1.- Συμμετοχή  του Δήμου στην  Πρόσκληση  του Ε.Π. « Αττική » με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ 088 και τίτλο « Παρεμβάσεις βελτίωσης  της ενεργειακής αποδοτικότητας ...

25η Συνεδρίαση

Έγκριση Εσόδων - Εξόδων Β΄Τριμήνου οικ. Έτους 2020. ΑΡΧΕΙΟ ZIP Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςτου Δήμου Σαλαμίνας για προσωρινή...

24η Συνεδρίαση

1.- 2η  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 122/2020 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά : «2η...

23η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση του θέματος που αφορά τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Σαλαμίνας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων...

22η Συνεδρίαση

1. Υποβολή του Δήμου Σαλαμίνας αίτησης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΣΚΕΛΟΣ 2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ...

21η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση Απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2. - Ψήφισμα κατά της μετατροπής του Ναού της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί....