Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2018
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2018

29η Συνεδρίαση

1. Υλοτομία Δενδρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2. Προϊπολογισμός του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 3. Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 4. Διαγραφή από...

26η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2018 μελέτης για τη διενέργεια «Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.- Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2018 μελέτης για την προμήθεια εδεσμάτων...

24η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας& των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- ΑναμόρφωσηΠροϋπολογισμούΔήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018 κατόπιν...

21η Συνεδρίαση

1.-Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου με τίτλο : «Πλωτή Μονάδα Εκτροφής θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων...

19η Συνεδρίαση

1.- Ενημέρωση της Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Σαλαμίνας μετά την απόρριψη της προσφυγής του Δήμου για την έγκριση της ΜΠΕ, για...

18η Συνεδρίαση

1. -΄Εγκριση Kανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP 2. -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP 3. -Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικονομικού έτους 2018...

17η Συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης & χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ, στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της...

14η Συνεδρίαση

1.- Πρόσκληση των ιδιοκτητών της περιοχής μελέτης Α’ κατοικίας της Δ.Κ. Σαλαμίνας και Δ.Κ. Αιαντείου, για την 2η ανάρτηση των Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και Πινάκων....

11η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης επί του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ (2-5-2018) σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου του Υπ. Ες. « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »...

8η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Έγκριση μελέτηςκαι καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγια το έργο...