Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2020
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2020

1η Συνεδρίαση

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.- Επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν....